American Journal of Educational Research
ISSN (Print): 2327-6126 ISSN (Online): 2327-6150 Website: http://www.sciepub.com/journal/education Editor-in-chief: Ratko Pavlović
Open Access
Journal Browser
Go
American Journal of Educational Research. 2015, 3(9), 1168-1172
DOI: 10.12691/education-3-9-17
Open AccessArticle

Outsourcing as a Business Process in an Organization

Wiesław Breński1,

1University of Warmia and Mazury, Poland

Pub. Date: September 11, 2015

Cite this paper:
Wiesław Breński. Outsourcing as a Business Process in an Organization. American Journal of Educational Research. 2015; 3(9):1168-1172. doi: 10.12691/education-3-9-17

Abstract

Taking care for finances is a natural feature of any human. Profitability of each venture is measured by financial benefits that may be reached from an investment decision. Searching for alternative solutions, substitutes for prestigious products have accompanied to consumers and entrepreneurs for years. Outsourcing may be the answer to such market needs, where savings are the idea of concept.

Keywords:
outsourcing cost analysis outsourcing potential scale effect business processes in an organization value chain sharing economy

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

References:

[1]  Burnewicz J., (2005), Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 
[2]  Breński W., (2013), Polski rynek usług pocztowych z wykorzystaniem outsourcingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 
[3]  Breński W., (2013), Strategie outsourcingowe i offshorigowe w dobie kryzysu gospodarczego, [in:] Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, red. Sławomir Patrycki, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, Lublin.
 
[4]  Breński W., (2013), Rozwój usług outsourcingowych w dobie kryzysu gospodarczego w Polsce, [in:] Zeszyty Naukowe XXVII Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, Ostrołęka.
 
[5]  Dębski B., (2006), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, WSiP, Warszawa.
 
[6]  Korzeniowska A., (2009), Outsourcing w bankach komercyjnych, Difin, Warszawa.
 
[7]  Kożuch A. J., (2007), Rachunkowość po polsku, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 
[8]  Lachiewicz S., Majetun M. (red.), (2009), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
[9]  Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., (2006), Analiza ekonomoczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa.
 
[10]  Majetun M., Szymańska K. (red.), (2013), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
[11]  Marcinkowska E., (2011), Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
[12]  Nowak E., (2010), Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław.
 
[13]  Rabij M., Pożyczalscy.pl, czyli sharing economy, http://biznes.newsweek.pl/pozyczalscy-pl--czyli-sharing-economy,103856,1,1.html (26.04.2015).
 
[14]  Stabryła A., (2010), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Mfiles, Kraków 2010.