American Journal of Mechanical Engineering
ISSN (Print): 2328-4102 ISSN (Online): 2328-4110 Website: http://www.sciepub.com/journal/ajme Editor-in-chief: Kambiz Ebrahimi, Dr. SRINIVASA VENKATESHAPPA CHIKKOL
Open Access
Journal Browser
Go
American Journal of Mechanical Engineering. 2014, 2(7), 262-264
DOI: 10.12691/ajme-2-7-18
Open AccessArticle

Time Structure Optimization of Logistics Chain during Assembly

Miriam Pekarčíková1, , Peter Trebuňa1 and Jaromír Markovič2

1Department of Industrial Engineering and management, Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Košice, Slovakia

2Slovak legal metrology, Banská Bystrica, Slovakia

Pub. Date: November 06, 2014

Cite this paper:
Miriam Pekarčíková, Peter Trebuňa and Jaromír Markovič. Time Structure Optimization of Logistics Chain during Assembly. American Journal of Mechanical Engineering. 2014; 2(7):262-264. doi: 10.12691/ajme-2-7-18

Abstract

There are many reasons that point to the need to deal with optimization of production processes. This article deals with improving the efficiency of the assembly process through optimization of its time structure. It is a necessary tool for ensuring growth of the organization, whether in professional or economically. The company can thus achieve a higher level of significance not only in the domestic but also foreign markets.

Keywords:
optimization costs logistics assembly

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

References:

[1]  ALÁČ, P.: Modely rozhodovania v logistickom reťazci. In: MVK Logisticko-distribučné systémy. Zborník referátov. TU Zvolen, 2007.
 
[2]  Fryc, E.: Optimalizácia výroby elektrotechnického výrobku v spoločnosti SEZ Krompachy a.s., Bakalárska práca, SjF TU Košice, 2013
 
[3]  KOVÁČ,J. - SVOBODA,M. - LÍŠKA,O.: Automatizovaná a pružná montáž. Vydanie1. Košice: Vienala,2000. 200 s.
 
[4]  Malindžák, D., et al.: Aplikácia modelovania a simulácie v logistike podniku aplikácia modelovania a simulácie, Košice: TU, FBERG - 2009. - 286 s.
 
[5]  MIHOK,J.: Výroba elektrických strojov. Košice: Edičné stredisko VŠT, 1989. 264 s.
 
[6]  Rosová, A.: Podniková logistika, 1. vyd. - Košice : TU - 2012. - 100 s.. - ISBN 978-80-553-0881-4.Sakál, P. – Jerz, V.: Operačná analýza v praxi manažéra II., SP Synergia, Trnava, 2006.
 
[7]  Straka, M.: Distribučná logistika v príkladoch, ES Fa Berg, TU v Košice, 2011.
 
[8]  TREBUŇA P. – Fiľo, M. - PEKARČÍKOVÁ M.: Zásobovacia a distribučná logistika a príkladoch, Košice 2012.
 
[9]  TREBUŇA P. – PEKARČÍKOVÁ M.: Zásobovacia a distribučná logistika, Košice 2011.